آیا می توانم کالا را از تأمین کننده دیگر به کارخانه شما تحویل دهم؟ سپس با هم بارگذاری شود؟

2021-07-15

بله ، پشتیبانی از حمل و نقل LCL شرکت ما ، جزئیات را می توان مذاکره کرد.