صفحه اصلی > درباره ما>بازار تولید

بازار تولید


فروش به صنایع مختلف در سراسر کشور ، با خروجی سالانه 1500 واحد و حجم فروش حدود 50 میلیون.

عملکرد فروش سالانه.