زمان تحویل شما چقدر است؟

2021-07-15

دستگاههای استاندارد در انبار موجود است ، تحویل ظرف 2 روز پس از دریافت پرداخت کامل ، مدلهای سفارشی با توجه به وضعیت واقعی برای تعیین تاریخ تحویل.