چند سال است که شرکت شما این نوع تجهیزات را تولید کرده است؟

2021-07-15

من 20 سال سابقه فعالیت در شرکت های سردخانه دارم.